Chytrá evidence zakázek pro finanční a časové řízení zakázek online i offline verze


Popis a funkce systému

Názornou ukázku použití systému na několika modelových příkladech najdete ve video prezentaci, referenční příručku - podrobný manuál - si můžete stáhnout ze sekce dokumentace.

Flexibilita systému

Systém je velmi flexibilní, nenutí Vám žádné konvence, ale naopak jeho cílem je umožnit Vám použít konvence, které máte ve firmě již zavedené (ať už se jedná o číslování zakázek, faktur či podobné), všechny položky (zakázky, náklady, firmy, faktury atd) a každý ze zadaných atributů jednotlivých položek můžete kdykoli upravit nebo smazat a to zcela bez omezení. Systém dále předpokládá, že údaje o jednotlivých položkách budete doplňovat postupně, jakmile je budete znát nebo až na to budete mít čas.

Modul zakázky

Modul zakázky je jádrem celého systému. Zakázky jsou rozčleněny podle svého stavu na rozpracované, uzavřené a stornované. Rozpracovanou zakázku lze uzavřít či stornovat, uzavřenou či stornovanou v případě potřeby opět otevřít.

O vlastní zakázce můžete evidovat:

V průběhu realizace zakázky můžete do rozpracované zakázky vkládat:

Na úrovni jednotlivé zakázky máte k dispozici tyto informace:

Souhrné přehledy:

Modul firmy

Modul firmy slouží k evidenci firem, s nimiž spolupracujete - odběratelů i dodavatelů a zároveň Vám díky propojení s modulem zakázky umožňuje získat přehled o významu jednotlivých odběratelů a dodavatelů vzhledem k objemu realizovaných zakázek a další užitečné statistiky. Modul lze využít i jako samostatnou pohodlně prohledávatelnou databázi firem, na modulu zakázky přímo nezávisí.

O každé firmě lze evidovat:

Firmy se zobrazují přehledně pod záložkami tvořenými jednotlivými písmeny abecedy, jedním kliknutím lze přepnout na zobrazení naposledy přidaných firem. Zobrazení můžete omezit na zobrazení jen odběratelů nebo jen dodavatelů. Firmu si můžete snadno vyhledat podle názvu, IČ či jména kontaktní osoby.

Souhrné přehledy:

Modul fakturace

Modul fakturace je doplňující modul systému. Je možné jej používat v propojení s modulem zakázky a firmy, ale také samostatně pro evidenci a sledování fakturace, případně vytvoření faktury.

Rychlé vytvoření faktury:

Při vytváření faktury Vám systém ušetří práci:

Další výhody spojené s vytváření faktury:

Přehledy faktur:

Na tyto ale i spoustu dalších dotazů můžete snadno od systému dostat odpověď: